Warszawa, ul. Wolska 84/86

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszły  w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym firma SLS Meble Sylwester Sikora będąca właścicielem strony internetowej www.slsmeble.pl realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Administrator danych

Administratorem danych jest SLS Meble Sylwester Sikora, z siedzibą przy ul. J. Dąbrowskiego 116A/18, 02-598 Warszawa,  e-mail: biuro@slsmeble.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • Dodania ich do bazy danych slsmeble.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f , RODO*
 • Udostępniania danych o firmie partnerom biznesowym administratora – art. 6 ust. 1 lit. f, RODO
 • Marketingu usług świadczonych przez Administratora danych,
 • Udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przy pomocy formularza kontaktowego.
 • Pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę
 • Weryfikacja wystawionych opinii

Kategorie danych osobowych

 • Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.
 • W bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail.
 • Ponadto wśród danych osobowych znajdują się: imię, nazwisko, nr telefony, email – osób, które wystawiły opinię.

Odbiorcy danych

 • Podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi analizy ruchu na stronie, Marketingu i remarketingu (wyświetlania reklam Administratora danych w serwisach internetowych osób trzecich).
 • Dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym.
 • Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 Źródło pochodzenia danych

Wśród źródeł wskazać należy: CEIDG, REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe, formularz kontaktowy, formularz do wystawienia opinii

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej poniżej

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zbieramy w związku z twoją aktywnością w serwisie slsmeble.pl, tj. w szczególności adres IP oraz dane Twojej przeglądarki.
 • Ponadto przetwarzamy dane, które podałeś w formularzu służącym do wystawienia opinii, formularzu kontaktowym,

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: przesyłając email na adres: biuro@slsmeble.pl 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

 • Dane przetwarzamy w celu prowadzonego w formie wyświetlania reklam w serwisach internetowych osób trzecich (remarketing) marketingu usług naszego serwisu internetowego slsmeble.pl Działamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody, zatem podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Jeżeli złożyłeś zapytanie przy użyciu formularza kontaktowego, wpisane do formularza dane, przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
 • Jeżeli wystawiłeś opinię przy użyciu formularza „wystaw opinię”, wpisane do formularza dane, przetwarzamy wyłącznie w celu weryfikacji opinii.

Profilowanie

W celu o jakim mowa powyżej, przy użyciu danych osobowych tworzymy profile osób odwiedzających nasz serwis. W tym celu wykorzystujemy: kody piksel Facebooka, które służą nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych oraz kod remarketingowy Google, który służy do zarządzania reklamami Google. Jednakże w oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane przekazywane są podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów reklamowych w serwisach internetowych. Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych oraz dostarczeniem usług poczty elektronicznej – im również przekazujemy dane osobowe.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane przetwarzane w bazie slsmeble.pl – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

Dane udostępniane partnerom biznesowym administratora – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją – szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
 • prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:
1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz „prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli, m.in.:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
 • jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
 • zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5 . Prawo wniesienia skargi do organu.
Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.